Beschrijving ashtanga yoga

Ashtanga Yoga werd in Mysore, India ontwikkeld door K. Pattabhi Jois. Volgens zijn filosofie zijn asanas of houdingen nodig om de gezondheid van het lichaam te bevorderen, het sterker te maken en voor te bereiden op meditatie. Ashtanga yoga is ook een vinyasa yoga. Vinyasa staat voor de koppeling van de ademhaling aan een beweging. Elke beweging wordt vergezeld door één in- of uitademing; er ontstaat een ‘flow’ die de ene houding aan de andere koppelt. Door het uitvoeren van de asanas wordt er warmte gecreëerd die het bloed opwarmt, waardoor gifstoffen worden afgestoten en afgevoerd door het zweet. Een les bestaat uit een vaste serie van houdingen. De eerste serie wordt ook yoga chikitsa, ofwel reinigingstherapie, genoemd.

MYSORE STYLE (Ashtanga Mysore)
In de Mysore stijl ga je op eigen tempo (een deel van) de Ashtanga serie beoefenen. De docent adviseert, assisteert waar nodig en begeleidt je in de houdingen (ook als je een houding niet meer weet). Dit is een geweldige les om meer verdieping te vinden voor je practice. Wanneer je genoeg kracht, uithoudingsvermogen, flexibiliteit en concentratie ontwikkeld hebt, reikt de docent meer, dus nieuwe houdingen aan. Je kunt de les dus in overleg met de docent aanpassen aan je eigen capaciteiten. Je kan je startuur binnen de openingstijden zelf kiezen, als je maar op tijd klaar bent; dat kan ook door een paar houdingen minder te doen als je pas later kunt aansluiten.

ASHTANGA (HALF) LED (Primary serie, geleid)
We zullen nu en dan een geleide les geven in plaats van een Mysoreles. Elke Ashtanga yoga beoefenaar met enige (circa 8) weken ervaring is welkom in deze les. Groepsgewijs word je geleid door (een gedeelte van) de serie met de precieze telling van ademhaling en beweging. Zo leer je exact de juiste telling en vinyasa’s en leer je hoe je in de flow kunt blijven.

ROCKET (ASHTANGA) YOGA (geleid)
Sinds najaar 23 geven we weer een wekelijkse geleide les. De basis blijft ashtanga yoga, maar de serie is iets aangepast naar de Rocket serie(s). Minder lotus, meer arm balances en ‘op zijn kop’. Voor sportieve, blessurevrije mannen en vrouwen.

MYSORE VERSUS LED CLASS
Veel yogascholen geven uitsluitend geleide lessen. Wij hebben hiervoor niet gekozen omdat we veel meer verschillen kunnen opvangen in een Mysore les, de yogi/yogini de reeks zelf leert en dus ook self practice kan beoefenen en de yogi/yogini vooral veel over zichzelf leert. Bovendien is er minder groepsdruk qua prestatie. Starters beginnen zo rustig aan op eigen tempo. Voor gevorderden blijft de practice bovendien ook interessant omdat we steeds een nieuwe asana en/of verdieping kunnen aanbieden.

NB. Wanneer er sprake is van ernstige blessures of chronische pijn, dan raden we aan om op basis van positief doktersadvies en een idee van de practice, eerst via enkele privélessen een start te maken, indien onze agenda’s dit toelaten en/of houding voor houding in de gewone les (met twee leraren). Alhoewel we elke student op maat kunnen begeleiden in de Mysore groepsles, willen we ook zeker zijn dat er aandacht is voor de benodigde specifieke aanpassingen opdat blessures niet verergeren, terwijl we in een groepsles meerdere beoefenaars dienen te begeleiden.